DISTRIBUCIÓ
Propostes de com distribuir l'exposició en un espai.