El pare dels exèrcits t'espera: et comunicarà quina sort ha triat (Fricka)
Acte segon, Primera escena
Oli sobre tela. 120x100cm

El padre de los ejércitos te espera: te comunicará que suerte ha escogido. (Fricka)
Acto segundo, Escena primera
Oleo sobre tela. 120x100cm

The Father of the armies awaits you: he will tell you what destiny he has chosen. (Fricka)
Second act, Scene I
Oil on canvas. 120x100cm
JOSE LUIS SERZO
Heervater harret dein: lass ihn dir künden, wie das Los er gekiest! (Fricka)