Només alliberarà la núvia, un més lliure que jo, el Déu! (Wotan)
Acte tercer, Escena tercera
Oli sobre tela. 80x120cm

Sólo liberará la novia, uno más libre que yo, ¡el Dios! (Wotan)
Acto tercero, Tercera escena
Oleo sobre tela. 80x120cm

For only one shall win the bride, one freer than I, the God (Wotan)
Third act, Scene III
Oil on canvas. 80x120cm
VACCARO
Denn einer nur freie die Braut, der freier als ich, der Gott! (Wotan)