Apartada del llinatge dels eterns, trencada està la nostra unió; de la meva vista estàs desterrada. (Wotan)
Acte tercer, Escena segona
Oli sobre fusta. Ø150cm

Apartada del linaje de los eternos, rota está nuestra unión; de mi vista estás desenterrada. (Wotan)
Acto tercero, Segunda escena
Oleo sobre tabla. Ø150cm

From the company of gods you are cut off, exiled from the band of immortals. (Wotan)
Third act, Scene II
Oil on table. Ø150cm
JORDI GISPERT
Augestossen aus der Ewigen Stamm, gebrochen ist unser Bund; aus meinem Angesicht bist du verbannt. (Wotan)