Que brilli el seu estel per a l'home més feliç! (Wotan)
Acte tercer, Escena tercera
Oli sobre tela. 150x150cm

¡Que brille su estrella para el hombre más feliz! (Wotan)
Acto tercero, Tercera escena
Oleo sobre tela. 150x150cm

May her star shine for the happiest man! (Wotan)
Third act, Scene III
Oil on canvas. 150x150cm
MONTSERRAT CLAUSELLS
Dem glücklichern Manne glänze sein Stern! (Wotan)